Informatii / Anunturi

ADMINISTRATOR SPECIAL : Oleg Shvedakov 

ADMINISTRATOR JUDICIAR : Maestro S.P.R.L. - Filiala Bucuresti 
cu sediul în Bucureşti, str. Turturelelor nr. 11A, et.4, sector 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO 0727, nr. matricol UNPIR 2A0727/2014, CUI 32718093 

Conducerea executiva:
Vladimir Gofman - Director General 
Alexey Shutov - Director Coordonator Intretinere si Reparatii 

COS TARGOVISTE SA - in insolventa, in insolvency, en procedure collective - conform Încheierea de şedinţă din data de 22.02.2013 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013. In data de 10.11.2015 prin Hotarârea nr. 1493 în dosarul nr. 1906/120/2013/a43, Curtea de Apel Braşov a dispus schimbarea în tot a sentinţei nr. 98/04.02.2015 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa - secţia civilă, prin care fusese confirmat Planul de reorganizare a activităţii societăţii COS TÂRGOVIŞTE S.A., în sensul că trimite cauza judecătorului sindic pentru continuarea procedurii insolvenţei.

 

Capitalul social al societăţii COS TÂRGOVIȘTE S.A. este de 172.125.307,50 lei, fiind format din 68.850.123 acţiuni, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 2,50 lei/acţiune. Acţiunile societăţii sunt admise la tranzacționare la Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard, simbol COS. După declanşarea procedurii generale a insolvenţei faţă de societate conform Încheierii de şedinţă din data de 22.02.2013 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013, acţiunile societăţii COS TÂRGOVIȘTE S.A. sunt suspendate de la tranzacţionare. 

 

14.08.2019
Raport semestrul I 2019

14.08.2019

Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2019

28.06.2019
Raport privind declaratia nefinanciara 2018

15.05.2019
Raport trimestrial la 31.03.2019 (trimestrul I 2019)

15.05.2019
Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 31.03.2019

15.05.2019
Announcement for availability of the Report at 31.03.2019

24.04.2019
Raport anual 2018

24.04.2019
Comunicat disponibilitate Raport Anual 2018

24.04.2019
Announcement for availabiliy of the 2018 annual report

24.04.2019
Hotarare AGOA din 24.04.2019 si raport curent

24.04.2019
Decision AOGSM from 24.04.2019 and current report

05.04.2019
Materiale informative (situatii financiare, raport audit, raport administrator special, propunere acoperire pierderi) pentru AGOA 24(25).04.2019

22.03.2019
Materiale informative pentru AGOA 24(25).04.2019

22.03.2019
Proiect Hotarari pentru AGOA 24(25).04.2019

22.03.2019
Draft of Decissions for AOGSM 24(25).04.2019

22.03.2019
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA 24(25).04.2019

22.03.2019
Correspondence Voting Form for AOGSM 24(25).04.2019

22.03.2019
Procura speciala pentru AGOA 24(25).04.2019

22.03.2019
Special power of attorney for AOGSM 24(25).04.2019

22.03.2019
Numar total actiuni si drepturi de vot la 21.03.2019

22.03.2019
Number of shares and voting rights at 21.03.2019

21.03.2019
Raport curent - Convocator AGOA pentru 24(25).04.2019

21.03.2019
Current report - Convening Note for AOGSM 24(25).04.2019

21.03.2019
Convocator AGOA pentru 24(25).04.2019

21.03.2019
Convening Note for AOGSM 24(25).04.2019

28.02.2019

Rezultate financiare preliminare 2018

28.02.2019 

Comunicat disponibilitate rezultate financiare preliminare 2018

28.01.2019
Calendar comunicare financiara 2019

15.11.2018
Raport trimestrial la 30.09.2018 (trimestrul III 2018)

15.11.2018
Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 30.09.2018

15.11.2018
Announcement for availability of the Report at 30.09.2018

07.11.2018

Raport curent – inregistrare capital social la Depozitarul Central

31.10.2018
Act constitutiv actualizat certificat ORC

19.10.2018
Raport curent - Certificat de Inregistrare a Instrumentelor Financiare AC-4709-1 emis de ASF in 17.10.2018

02.10.2018
Operare la ORC radiere mentiune reducere capital - capitalul social a revenit la 172.125.307,50 lei

16.08.2018
Raport semestrul I 2018

16.08.2018

Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2018

16.08.2018

Availability of the report for the first semester of 2018

29.06.2018
Raport privind declaratia nefinanciara 2017

18.06.2018 

Raport curent – Hotarare din 14.06.2018 a Tribunalului Dambovita - dispune radiere mentiune ORC privind reducerea capitalului social

15.05.2018 
Raport trimestrial la 31.03.2018 (trimestrul I 2018)

26.04.2018 
Raport anual 2017

16.05.2016
Raport trimestrial la 31.03.2016

16.05.2016
Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 31.03.2016 – engleza

16.05.2016
Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 31.03.2016 – romana

28.04.2016

Raport anual 2015

28.04.2016
Raport curent disponibilitate raport anual 2015 - romana

28.04.2016

Raport curent disponibilitate raport anual 2015 - engleza

28.04.2016
Hotarare AGOA din 28.04.2016 si raport curent - engleza

28.04.2016

Hotarare AGOA din 28.04.2016 si raport current - romana

07.04.2016
Raport audit situatii financiare 2015

25.03.2016

Materiale informative pentru AGOA 28(29).04.2016

25.03.2016
Proiect hotarari pentru AGOA 28(29).04.2016 - romana

25.03.2016

Proiect hotarari pentru AGOA 28(29).04.2016 - engleza

25.03.2016
Formular de vot prin corespondenta - engleza - pentru AGOA 28(29).04.2016

25.03.2016

Formular de vot prin corespondenta - romana - pentru AGOA 28(29).04.2016

25.03.2016
Procura speciala / imputernicire - engleza - pentru AGOA 28(29).04.2016

25.03.2016

Procura speciala / imputernicire - romana - pentru AGOA 28(29).04.2016

25.03.2016
Numar total actiuni si drepturi de vot la 25.03.2016 - engleza

25.03.2016

Numar total actiuni si drepturi de vot la 25.03.2016 - romana

25.03.2016
Raport curent - Convocator AGOA pentru 28(29).04.2016 - engleza

25.03.2016

Raport curent - Convocator AGOA pentru 28(29).04.2016 - romana

25.03.2016
Convocator AGOA pentru 28(29).04.2016 - engleza

25.03.2016

Convocator AGOA pentru 28(29).04.2016 - romana

15.02.2016
Rezultate financiare provizorii 2015

14.01.2016

Calendar comunicare financiara 2016

14.01.2016
Raport curent - stadiu conformare la 31.12.2015 cu prevederile codului de guvernanta corporativa al BVB

16.11.2015
Raport trimestrial la 30.09.2015

11.11.2015

Raport curent referitor admitere apel dosar 1906/120/2013/a43 - dispusa schimbarea în tot a sentintei nr. 98/04.02.2015 prin care a fost confirmat Planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVIŞTE S.A., in sensul ca trimite cauza judecatorului sindic pentru continuarea procedurii insolventei

14.08.2015

Raport semestrul I 2015

14.08.2015

Comunicat disponibilitate raport sem. I 2015

14.08.2015
Raport curent - referitor stabilire termen in dosar apel DRFP Ploiesti prin AJFP Dambovita la sentinta 98/04.02.2015

05.08.2015

Raport curent - referitor stadiu dosare apel DRFP Ploiesti prin AJFP Dambovita la sentinta 98/04.02.2015 si apel la sentinta 41/16.01.2015

15.05.2015
Raport trimestrial la 31.03.2015

11.05.2015

Anunt vanzare apartamente

05.05.2015
Informare privind adresa din 04.05.2015 emisa de Depozitarul Cental referitor la inregistrarea in registrul actionarilor societatii a reducerii capitalului social si structura sintetica a registrului consolidat la 27.04.2015

30.04.2015

Raport anual 2014

30.04.2015
Hotarare AGOA din 29.04.2015

20.04.2015

Eliberare CIVM de ASF - aferent reducere capital social prin reducere valoare nominala actiuni

Materiale informative (inclusiv raport audit) pentru AGOA 29(30).04.2015

30.03.2015

Informare inregistrare ORC reducere capital social prin reducere valoare nominala actiune. Noul capital social este de 6.885.012,30 lei, noua valoare nominala a unei actiuni este de 0,10 lei. Numarul total de actiuni este acelasi: 68.850.123.

30.03.2015
Act constitutiv actualizat certificat ORC la 27.03.2015

26.03.2015

Materiale informative pentru AGOA 29(30).04.2015

26.03.2015
Proiect hotarari pentru AGOA 29(30).04.2015 - romana

26.03.2015

Proiect hotarari pentru AGOA 29(30).04.2015 - engleza

26.03.2015
Formular de vot prin corespondenta - romana - pentru AGOA 29(30).04.2015

26.03.2015

Formular de vot prin corespondenta - engleza - pentru AGOA 29(30).04.2015

26.03.2015
Procura speciala - engleza - pentru AGOA 29(30).04.2015

26.03.2015

Procura speciala - romana - pentru AGOA 29(30).04.2015

26.03.2015
Numar total actiuni si drepturi de vot la 26.03.2015 - engleza

26.03.2015

Numar total actiuni si drepturi de vot la 26.03.2015 - romana

26.03.2015
Convocator AGOA pentru 29(30).04.2015 - engleza

26.03.2015

Convocator AGOA pentru 29(30).04.2015 - romana

26.03.2015
Raport curent - Convocator AGOA pentru 29(30).04.2015

23.03.2015

Raport curent - referitor Sentinta 98/04.02.2015 si 41/16.01.2015 - formulare apeluri DRFP Ploiesti prin AJFP Dambovita

23.02.2015
Raport curent - Sentinta nr. 98 din data de 04.02.2015, in dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, prin care se confirma Planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de creditoarea Silnef S.R.L.

16.02.2015

Rezultate financiare provizorii 2014

05.02.2015 
Informare - in data de 04.02.2015 instanta a confirmat Planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de creditoarea SILNEF S.R.L.

02.02.2015

Informare dosar insolventa - amanare pronuntare ref plan reorganizare pentru 04.02.2015

30.01.2015
Calendar de comunicare financiara 2015

27.01.2015

Informare dosar insolventa - amanare pronuntare ref plan reorganizare pentru 30.01.2015

15.01.2015
Informare - SMDA Insolvency SPRL confirmat administrator judiciar

12.01.2015

Informare - termen urmator in dosar insolventa 23.01.2015

02.12.2014
Informare - termen urmator in dosar insolventa 09.01.2015

25.11.2014

Informare stadiu procedura insolventei

12.11.2014
Raport trimestrial la 30.09.2014

30.10.2014

Raport curent - act modificator la planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L.

14.08.2014
Raport semestrul I 2014

16.05.2014

Raport curent referitor la modificari la planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE SA propus de societatea creditoare Sinef SRL Brasov

16.05.2014
Modificari la planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE SA propus de societatea creditoare Sinef SRL Brasov

14.05.2014

Raport trimestrial la 31.03.2014

13.05.2014
Raport curent privind Plan de reorganizare a activitatii debitorului COS TARGOVISTE S.A. (in insolventa, in insolvency, en procedure collective) propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L.

12.05.2014

Anexele 8-12 - Plan de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L.

12.05.2014
Anexele 4-7 - Plan de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L.

12.05.2014

Anexele 1-3 - Plan de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L.

12.05.2014
Plan de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L.

30.04.2014

Hotarare AGOA din 29.04.2014

30.04.2014
Raport anual 2013

Materiale informative (inclusiv raport audit) pentru AGOA 29(30).04.2014

28.03.2014
Materiale informative pentru AGOA 29(30).04.2014

28.03.2014

Formular de vot prin corespondenta - engleza - pentru AGOA 29(30).04.2014

28.03.2014
Formular de vot prin corespondenta - romana - pentru AGOA 29(30).04.2014

28.03.2014

Procura speciala - engleza - pentru AGOA 29(30).04.2014

28.03.2014
Procura speciala - romana - pentru AGOA 29(30).04.2014

28.03.2014

Proiect hotarari AGOA pentru 29(30).04.2014

28.03.2014
Convocator AGOA pentru 29(30).04.2014

17.02.2014

Rezultate financiare provizorii 2013

29.01.2014
Calendar de comunicare financiara 2014

14.11.2013

Raport trimestrial la 30.09.2013

14.08.2013
Raport semestrul I 2013

14.05.2013

Raport trimestrial la 31.03.2013

09.05.2013
Raport curent privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a noii denumiri a societatii - COS TARGOVISTE S.A.

09.05.2013

Act constitutiv COS TARGOVISTE

30.04.2013
Hotarari AGEA 29.04.2013

30.04.2013
Hotarari AGOA 29.04.2013

30.04.2013
Raport anual 2012

09.04.2013

Hotarari AGOA 08.04.2013 - desemnare administrator special domnul Shvedakov Oleg

28.03.2013
Formular de vot prin corespondenta - engleza - pentru AGEA 29(30).04.2013

28.03.2013

Formular de vot prin corespondenta - romana - pentru AGEA 29(30).04.2013

28.03.2013
Formular de vot prin corespondenta - engleza - pentru AGOA 29(30).04.2013

28.03.2013

Formular de vot prin corespondenta - romana - pentru AGOA 29(30).04.2013

28.03.2013
Procura speciala - engleza - pentru AGEA 29(30).04.2013

28.03.2013

Procura speciala - romana - pentru AGEA 29(30).04.2013

28.03.2013

Procura speciala - engleza - pentru AGOA 29(30).04.2013

28.03.2013

Procura speciala - romana - pentru AGOA 29(30).04.2013

28.03.2013
Materiale informative pentru AGEA 29(30).04.2013

28.03.2013

Materiale informative pentru AGOA 29(30).04.2013

28.03.2013
Proiect hotarari AGEA pentru 29(30).04.2013

28.03.2013

Proiect hotarari AGOA pentru 29(30).04.2013

27.03.2013
Convocator AGEA pentru 29(30).04.2013

27.03.2013

Convocator AGOA pentru 29(30).04.2013

27.03.2013
Modificare calendar de comunicare financiara 2013

21.03.2013

Procura speciala - engleza - pentru AGOA 08(09).04.2013 - completata cu propunere administrator special

21.03.2013
Procura speciala - romana - pentru AGOA 08(09).04.2013 - completata cu propunere administrator special

21.03.2013

Formular vot prin corespondenta - engleza - pentru AGOA 08(09).04.2013 - completat cu propunere administrator special

21.03.2013
Formular vot prin corespondenta - romana - pentru AGOA 08(09).04.2013 - completat cu propunere administrator special

19.03.2013

Decizie CA suspendare drepturi Mazur Investments Limited Cipru aferente actiuni detinute de ce depasesc pragul de 33% din drepturile de vot

19.03.2013
Propuneri administrator special pentru AGOA 08(09).04.2013

11.03.2013

Informare grafic repornire activitate

11.03.2013
Rezultate financiare provizorii/neauditate 2012

04.03.2013

Proiect de hotarare pentru AGOA 08(09).04.2013

04.03.2013
Procura speciala - engleza - pentru AGOA 08(09).04.2013

04.03.2013

Procura speciala - romana - pentru AGOA 08(09).04.2013

04.03.2013
Formular vot prin corespondenta - engleza - pentru AGOA 08(09).04.2013

04.03.2013

Formular vot prin corespondenta - romana - pentru AGOA 08(09).04.2013

28.02.2013
Convocator AGOA pentru 08(09).04.2013 - desemnare administrator special

28.02.2013

Calendar de comunicare financiara 2013

28.02.2013
Raport curent - Incheiere Tribunal Dambovita din 22.02.2013 - deschidere procedura generala insolventa

25.02.2013

Raport curent deschidere procedura generala insolventa

25.02.2013
Raport curent detineri Mazur Investments Limited Cipru si iesire actionariat a Mechel International Holdings GmbH Elvetia

20.02.2013

Raport curent depunere cerere de reorganizare

19.02.2013
Raport curent schimbare control - informari Nikarom Invest SRL si Mechel OAO

18.02.2013

Raport curent numire a domnului Shvedakov Oleg in calitate de reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division SRL - Presedintele Consiliului de Administratie

28.01.2013
Raport curent revocare domnul Rudaev Dmitry din calitatea de Director General Adjunct Economic si Financiar

 

Autentificare